Podmínky věrnostního programu pro e-shop

Podmínky věrnostního programu pro e-shop družstva Dita výrobní družstvo invalidů

 

Dita výrobní družstvo invalidů, se sídlem Stránského 2510/1, 390 34 Tábor, IČ: 00028762, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl Dr, vložka 209 (dál jen „prodávající“) tímto zveřejňuje podmínky věrnostního programu pro e-shop pro své zákazníky:

 

  1. Věrnostní program poskytuje prodávající za účelem podpory pravidelných zákazníků (kupujících), kteří nakupují u prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu, který je přístupný přes webové rozhraní https://www.littleangel.cz/ (dále také jen jako „internetový obchod“).
  2. Zákazníkem (kupujícím) se pro účely věrnostního programu rozumí fyzická nebo právnická osoba v postavení kupujícího, která v rozhodném období nakoupila u prodávajícího zboží prostřednictvím internetového obchodu. Do věrnostního programu se mohou zapojit jen zákazníci, kteří se při realizaci koupě řádně registrovali v internetovém obchodě, vyplnili všechny údaje požadované při registraci a vyjádřili souhlas s těmito podmínkami a se zapojením do věrnostního programu prodávajícího. Do věrnostního programu se nemohou zapojit zákazníci označovaní jako „Dita Lady“ nebo dealerové prodávajícího.
  3. Účast ve věrnostním programu je zcela dobrovolná a bezplatná a nezavazuje zákazníky k žádnému budoucímu minimálnímu odběru zboží od prodávajícího. Zákazník může kdykoli oznámit prodávajícímu, že si nepřeje být do věrnostního programu zapojen.
  4. Rozhodné období věrnostního programu je vždy kalendářní pololetí, tj. období od 1.1. do 30.6. a období od 1.7. do 31.12. daného kalendářního roku.
  5. Zákazník, který splňuje podmínky uvedené v těchto podmínkách a nakoupí v rozhodném období v internetovém obchodě u prodávajícího bude zařazen do věrnostního programu.
  6. Po ukončení rozhodného období budou u každého zákazníka zařazeného do věrnostního programu vyhodnoceny provedené nákupy v průběhu daného rozhodného období. Za nákupy v rozhodném období, které se započítávají při vyhodnocování se považují ty nákupy, u kterých došlo k uzavření vlastní kupní smlouvy (potvrzena objednávka) v rozhodném období; není podstatné pro účely vyhodnocení, zda v daném rozhodném období došlo také k dodání zboží. Pro účely vyhodnocení se nezapočítávají nákupy, od kterých bylo odstoupeno, nebo které byly zrušeny (vratky, storna a dobropisy).
  7. Deset zákazníků, kteří v rozhodném období učinili nákupy v celkovém souhrnu za největší částku obdrží od prodávajícího jednorázový slevový kód na jeden nákup ve výši 20 %. Informaci o slevě zašle prodávající konkrétním zákazníkům skrze e-mail. Slevový kód má omezenou platnost – v případě rozhodného období od 1.1. do 30.6. je platnost kuponu omezena do 30.9.; v případě rozhodného období od 1.7. do 31.12. je platnost kuponu omezena do 31.3. Slevový kód lze použít pouze jednou na jeden nákup v době platnosti slevového kódu.
  8. Zákazník (kupující) může svoji účast ve věrnostním programu kdykoliv ukončit, a to odhlášením z programu zaslaným prodávajícímu na email vernostniprogram@littleangel.cz.
  9. Věrnostní program je vyhlášen ode dne 1.7. 2024. Doba trvání může být kdykoli ukončena prodávajícím, a to oznámením o ukončení programu na webových stránkách prodávajícího. V případě ukončení věrnostního programu nemají zákazníci nárok na jakoukoli kompenzaci či náhradu.

 

 V Táboře dne 17.5. 2024

Spokojení zákazníci