Souhlas se zpracováním osobních údajů: Newsletter

Dávám tímto výslovný souhlas správci osobních údajů: DITA výrobní družstvo invalidů, sídlo: Stránského 2510/1, 390 02 Tábor, IČ: 000 28 762, družstvu zapsanému v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka Dr 209 (Správce), aby zpracovávalo v souladu s platnou a účinnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů tyto moje osobní údaje:

a, e-mailová adresa, které jsem uvedl/a při založení zákaznického účtu na stránkách www.littleangel.cz, a to za účelem zasílání obchodních a marketingových sdělení Správce.

Zpracování osobních údajů je uskutečňováno Správcem, ale Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány také následujícími zpracovateli/příjemci:

  1. SMARTSELLING a.s. sídlem Brno, Netroufalky 795/5, PSČ 625 00, IČ: 292 103 72, DIČ: CZ29210372, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 7559.

Tento souhlas je udělen na dobu určitou, a to na dobu existence mého účtu v e-shopu www.littleangel.cz.

Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán, a to zasláním odvolání na adresu sídla našeho družstva, popř. po přihlášení do svého zákaznického účtu v záložce „můj účet“ -> moje souhlasy.

Tímto potvrzuji, že jsem se seznámil/a se zásadami ochrany osobních údajů, že jsem jim zcela porozuměl/a a že osobní údaje, které jsem poskytl/a jsou přesné, pravdivé a úplné. Jsem si vědom/a, že mám právo:

  1. vzít svůj souhlas kdykoli zpět;
  2. požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje o mně Správce zpracovává;
  3. požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
  4. vyžádat si u Správce přístup k osobním údajům a tyto aktualizovat nebo opravit;
  5. požadovat po Správci výmaz mých osobních údajů; a
  6. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace ohledně naší politiky zpracovávání a ochrany osobních údajů najdete zde a ještě zde.

 

Spokojení zákazníci