Souhlas se zpracováním osobních údajů pro vyhlášení vítězů VP pro Facebook

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO VYHLAŠOVÁNÍ VÍTĚZŮ VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

 

Dávám tímto výslovný souhlas správci osobních údajů: DITA výrobní družstvo invalidů, sídlo: Stránského 2510/1, 390 02 Tábor, IČ: 000 28 762, družstvu zapsanému v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka Dr 209 (Správce), aby zpracovávalo v souladu s platnou a účinnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů tyto moje osobní údaje:

 1. Jméno a příjmení;
 2. audiovizuální snímky – tj. fotografie a videozáznamy, které vzniknou při vyhlašování vítězů věrnostního programu Správce,

to vše k následujícím účelům Správce uskutečňovaným samotným Správcem nebo osobami jim pověřenými:

 • k pořízení fotografií, popř. videozáznamů, během vyhlášení vítězů věrnostního programu,
 • zveřejnění jména, příjmení a pořízených audiovizuálních snímků na facebookovém profilu Správce

Zpracování osobních údajů je uskutečňováno Správcem, ale Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány také následujícími zpracovateli/příjemci:

 • Meta Platforms, Inc.

Tento souhlas je udělen na dobu určitou, a to na dobu jednoho kalendářního roku po skončení mé účasti ve věrnostním programu Správce.

Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán, a to zasláním odvolání na adresu sídla našeho družstva, popř. ukončením účasti ve věrnostním programu, a to odhlášením z programu zaslaným prodávajícímu na email vernostniprogram@littleangel.cz.

Tímto potvrzuji, že jsem se seznámil/a se zásadami ochrany osobních údajů, že jsem jim zcela porozuměl/a a že osobní údaje, které jsem poskytl/a jsou přesné, pravdivé a úplné. Jsem si vědom/a, že mám právo:

 • vzít svůj souhlas kdykoli zpět;
 • požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje o mně Správce zpracovává;
 • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
 • vyžádat si u Správce přístup k osobním údajům a tyto aktualizovat nebo opravit;
 • požadovat po Správci výmaz mých osobních údajů; a
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace ohledně naší politiky zpracovávání a ochrany osobních údajů najdete zde a ještě zde.

 

 

Spokojení zákazníci